手机访问{fǎng wèn}:m.http://www.rose-hulman.org/

网站地图

未解之谜网_世界{shì jiè}未解之谜从这里开始{kāi shǐ}解密!

张丽华是导致亡国的红颜祸水吗

 更新时间:2013-02-25 17:42

凯发娱乐{yú lè}

 世人皆以为南朝陈国的贵妃张丽华是导致陈亡的红颜祸水,而陈后主所作的宫庭歌舞曲《玉树后庭花》则是亡国之曲。故而晚唐诗人杜牧写了一首著名的《泊秦淮》,诗曰:“烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》。”杜牧就是借著陈国最后一任国君陈叔宝与贵妃张丽华,醉生梦死,荒淫亡国的故事,来讽喻晚唐时期的官场以及社会的腐败和荒淫。诗中所指的《后庭花》,便是陈后主在与张贵妃等众嫔妃及狎客于后宫饮酒作乐时,所作艳靡歌舞曲亦称亡国之曲的《玉树后庭花》。
 
 陈叔宝,字文秀,小字黄奴,是南北朝时期南朝的最后一个朝代-陈朝的最后一任国君,故史称陈后主。而四百年后,写过“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。”的南唐李后主的亡国遭遇,与之极其相似。唐朝魏徵对陈叔宝作了后来流传甚广,也成为{chéng wéi}后来一些亡国之君写照的历史评价:“后主生深宫之中,长妇人之手,既属邦国殄瘁,不知稼穑艰难。…宾礼诸公,唯寄情于文酒,昵近群小,皆委以衡轴。…政刑日紊,尸素盈朝,耽荒为长夜之饮,嬖宠同艳妻之孽,危亡弗恤,上下相蒙,众叛亲离,临机不寤,自投于井,冀以苟生,视其以此求全,抑亦民斯下矣。”(见《陈书》)。这个“生于深宫之中,长于妇人之手”,“不知稼穑艰难”,唯爱{ài}文词歌赋,艳姬美酒的陈后主,到底是否因为张丽华和《玉树后庭花》而弄得国破家亡的呢?《陈书》、《南史》、《资治通鉴》等史籍均有详细的考证和记载。
 
 宣帝太建十四年(公元582年)正月,陈宣帝陈顼病逝,太子陈叔宝即位。即位之初,始兴王陈叔陵作乱,砍伤陈叔宝。受伤后的新皇帝陈叔宝卧于承香阁疗伤,当时,所有{all}的嫔妃,包括{included}皇后沈婺华也不能进阁侍疾,只有贵妃张丽华能够入阁随侍。又因为当时柳太后还居住在极梁殿(皇后之正殿),因此{ yīn cǐ},素来无宠的沈皇后只得别居求贤殿。
 
 至德二年(公元584年),陈叔宝在光昭殿前添筑临春、结绮、望仙三阁。三阁俱高数十丈,袤延数十间,其窗牖壁带、悬楣栏槛,均用沉檀香木制成,并炫饰金玉,间嵌珠翠,外施珠帘,内设宝床宝帐,一切服饰玩物,统是瑰奇珍丽,光怪陆离,近古未有。每遇微风吹送,香闻数里,旭日映照,光澈后庭。阁下积石为山,引水为池,其间杂植奇花异卉,五彩缤纷,旖丽无比。陈后主自居临春阁,张贵妃居结绮阁,龚、孔二贵嫔居望仙阁,阁与阁之间有复道交相往来。又有王、李二美人,张、薛二淑媛,袁昭仪、何婕妤、江修容等佳丽一并有宠,皆轮流召幸后主新居。
 
 仆射江总虽为宰辅,却不亲政务,每日专与都官尚书孔范、散骑常侍王差等文士十余人,入阁侍宴,其间,彼此嘻戏,毫无尊卑之序,称之为“狎客”。又有宫人袁大舍等,颇通文墨,能作诗歌,被陈后主命为“女学士”。每一宴会,诸宠姬妃嫔、女学士及诸狎客群集,飞觞醉目,共赋诗词,相互赠答。后主素工词赋,间加点缀修饰,选其中特别妙曼艳丽之诗词,谱曲为新歌,选姿色娇好的宫娥千余人,练习而歌之。唱时,按歌度{ dù}曲,分部迭进,更番传递。传于后世的歌曲有《玉树后庭花》、《临春乐》等,大都为赞美张贵妃、孔贵嫔之容色者。最为传诵的两句是:“壁月夜夜满,琼树朝朝新。”君臣日日酣饮欢歌,自夕达旦,以此为常。
 
 张贵妃名丽华,本兵家女,因家贫,初为龚贵嫔侍儿,后主为太子时被看中并得宠幸,不久{shortly}生下后来的太子陈深。后主即位,拜为贵妃。张丽华发长七尺,亮黑如漆、光可照物;而其面若朝霞,肤如白雪,目比秋水,眉似远山,每盼视眄眯,光彩溢目,照映左右;常倚于结绮阁上,靓妆玉立,凭轩凝眺,宛若仙姝,飘临尘世。贵妃性尤慧黠,才辩强记,又善察颜观色。后主因荒耽酒色,经常不上朝,凡百官启奏,经由宦官蔡脱儿、李喜度{ dù}传递,后主尤喜斜倚软榻,将贵妃抱置膝上,与之共决可否。李、蔡或不能悉记之奏词,贵妃却能即刻逐条裁答,无一遗漏。贵妃还喜欢{xǐ huan}笼络宫婢内侍,因而无论太监宫女,都盛赞贵妃宽德贤惠,由是益得后主异宠,冠绝后庭。起初贵妃只执掌后宫之事,后遂干预外政。自此,宦官近佞,内外勾结,援引宗戚,纵横不法,后庭家属,招摇罹法,但向贵妃乞求,无不代为洗刷。加之卖官鬻狱,货赂公行,赏罚之命,不出于外。致使江南朝廷,但知有张贵妃,不知有陈叔宝。由是,陈国上下,文武解体,士庶离心,覆亡将不远矣!

相关阅读